Rolex Servicing Procedure
Servisiranje Vašeg Rolex časovnika

SERVISNI POSTUPAK

Svaki zvanični prodavac Rolex časovnika i partner kompanije Rolex ovlašćeni su da preuzmu Vaš Rolex časovnik na servisiranje. Nakon prijema časovika, zapisuju se eventualni zahtevi koje imate, a potom se merač vremena prosleđuje časovničaru.

Rolex Servicing Procedure

PROCENA ČASOVNIKA

Nakon pažljivog ispitivanja Vašeg merača vremena, časovničar pristupa proceni postupaka koje je potrebno obaviti. Kada se procena odobri, servisiranje počinje.

PRIPREMA ZA SERVISIRANJE

Procedura započinje odvajanjem, preciznije demontažom narukvice od kućišta i uklanjanjem kompletnog mehanizma iz rasklopljenog kućišta. Mehanizam, kućište i narukvica se razdvajaju i zasebno servisiraju pre ponovnog sastavljanja na kraju postupka.

Rolex Servicing Procedure
Rolex Servicing Procedure

RASKLAPANJE MEHANIZMA

Mehanizam se u celosti rasklapa, a svi delovi se detaljno ispituju. Oni koji više ne ispunjavaju norme kompanije Rolex sistematski se zamenjuju.

ČIŠĆENJE KOMPONENTI

Svaka sastavna komponenta se ultrazvučno čisti u specijalnim uslovima kako bi se uklonili tragovi nečistoća.

Rolex Servicing Procedure
Rolex Servicing Procedure

SKLAPANJE I PODMAZIVANJE MEHANIZMA

Očišćene komponente se suše, nakon čega se mehanizam ponovo sklapa i podmazuje. Kako bi osigurao besprekornu preciznost, časovničar obavlja prvo podešavanje mehanizma prema propisanoj tačnosti.

Rolex Servicing Procedure

ODRŽAVANJE KUĆIŠTA I NARUKVICE

Kućište se u potpunosti rasklapa, dok se srednje kućište, prsten, poklopac časovnika i narukvica poliraju do viskog sjaja ili satenske spoljašnosti, u skladu sa originalnom završnom obradom. Ove delikatne radnje zahtevaju izuzetnu pažnju i veštinu.

Rolex Servicing Procedure

SKLAPANJE KUĆIŠTA

Nakon čišćenja i poliranja, delovi kućišta se ponovo sklapaju, a zaptivke menjaju. Ispituje se vodootpornost kućišta.

KUĆIŠTE MEHANIZMA

Sledeća etapa po propisanim normama podrazumeva ponovno sklapanje kućišta nakon što je časovničar sproveo rigorozne tehničke i estetske provere svih sastavnih elemenata.

Rolex Servicing Procedure
Rolex Servicing Procedure

ISPITIVANJE PRECIZNOSTI

Nakon vraćanja mehanizma u kućište, časovničar još jednom meri hronometarsku preciznost i ukoliko je potrebno, pristupa završnim izmenama neophodnim za ispunjavanje strogih kriterijuma kompanije Rolex. Zatim se poklopac časovnika pričvršćuje, a Vaš dragoceni merač vremena prolazi još jedno ispitivanje karakteristično za Rolex u trajanju od najmanje 24 časa, kojim se potvrđuju performanse mehanizma tokom vremena.

Rolex Servicing Procedure

ISPITIVANJE VODOOTPORNOSTI

Časovnik se testira u rigoroznim uslovima kako bi potvrdio najzahtevnije standarde otpornosti na pritisak, te se zatim narukvica vraća na kućište.

ZAVRŠNA KONTROLA

Vaš merač vremena je sada spreman za završnu kontrolu kvaliteta kojom se još jednom verifikuje preciznost i estetski utisak najvišeg nivoa.

Rolex Servicing Procedure
Rolex Servicing Procedure

VRAĆANJE ČASOVNIKA

Na kraju servisne procedure, časovnik se predaje vlasniku u zaštitnoj futroli zajedno sa pratećom međunarodnom servisnom garancijom u trajanju od dve godine, kojom su obuhvaćeni zamenjeni delovi i uložen rad.

VRHUNSKA USLUGA

Kompanija Rolex je posvećena pružanju prvoklasne postprodajne usluge. Zahvaljujući najstrožim standardima i ekspertizi naših časovničara, Vaš Rolex časovnik zadržava svoje funkcije, kao i vrhunsku pouzdanost i izvanrednu lepotu u narednim godinama.

Rolex Servicing Procedure
Rolex Servicing Procedure

Nastavite da istražujete